Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Vandevelde

Statiestraat 18

8760 Meulebeke

Hoofdapotheker: Stephanie Vandevelde

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0439 517 094

Machtigingsnummer APB: 370703

Telefoonnummer: 051 48 82 55

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.